FÖRSTASIDAN
PÅ GÅNG
FÖRENINGEN
LOKALEN
BENGTSHEDEN
MÖTESPLATS
KONTAKT
FÖRENINGEN
Andelar
Bli medlem
Historik
Hjälpa till
Informationsbrev
Styrelsen
Styrelsens vision
Information om föreningen
Bengtshedens bygdegård är en förening med historia. Den bildades redan 1944. Lokalen var då en annan men föreningen har alltid gett gemenskap till boende i Bengtsheden. Föreningens syfte är att alla ska ha möjlighet att lära känna varandra.

Bygdegården ska vara en mötesplats. Föreningen består av 90 medlemmar 2007 och styrelsen jobbar för att alla medlemmar ska känna delaktighet i bygdegården. I bygdegården ordnas det fester och föredrag för medlemmarna. Styrelsen jobbar för att olika bydelar (se karta) tar ansvar för fester under året. Förhoppningen är att det ska finnas aktiviteter för alla åldersgrupper.

En enkät är utarbetad (PDF 15 Kb). Styrelsen är intresserad att medlemmarna och blivande medlemmar fyller i denna och lämnar den till någon i styrelsen.