FÖRSTASIDAN
PÅ GÅNG
FÖRENINGEN
LOKALEN
BENGTSHEDEN
MÖTESPLATS
KONTAKT
FÖRENINGEN
Andelar
Bli medlem
Historik
Hjälpa till
Informationsbrev
Styrelsen
Styrelsens vision
Styrelsen
Vi i styrelsen träffas en gång i månaden för att diskutera vad som behöver göras och vilka arrangemang som är på gång. När nästa möte är läggs upp under PÅ GÅNG.
.
Ordinarie ledamöter:
Anders Fahlén (ordförande)
0246-600 07
070-636 00 40
Olle Wassén (vice ordförande)
0246-602-49
073-159 21 73
Johanna Ax (sekreterare)
0246-600 19
070-365 19 84
Håkan Dahlén (kassör)
0246-603 32
070-241 68 77
Karin Bengtshed 073-068 57 09
076-138 03 60
Lina Westerlund
0246-603 08
070-249 35 23
Anna Frost Lönn
0246-601 92
070-205 25 55

Suppleanter
Susanna Sörensen
0246-60027
070-523 56 89
Imla Lindborg
0246-602 22
073-034 78 91
Victor Källgren
070-680 35 14

Har du frågor så är du välkommen att kontakta någon i styrelsen via telefon eller e-post: styrelsen@bengtshedens-bygdegard.se