FÖRSTASIDAN
PÅ GÅNG
FÖRENINGEN
LOKALEN
BENGTSHEDEN
MÖTESPLATS
KONTAKT
FÖRENINGEN
Andelar
Bli medlem
Historik
Hjälpa till
Informationsbrev
Styrelsen
Styrelsens vision
Hur man blir medlem
Bengtshedens bygdegård är en byggnad vi ska vara stolta över. Den perfekta lokalen för att ha födelsedagsfesten eller bröllopet eller den perfekta mötesplatsen för att möta alla andra i byn. För att bygdegården ska kunna finnas kvar behövs ett stöd från alla medlemmar. Alla ska känna att de är delaktiga i bygdegården. Lite morot för att du är medlem så får du även billigare när du ska hyra lokalen.

Du kan bli medlem i Bengtshedens Bygdegård genom att betala in på plusgiro 4947490-1

Ange namn, adress, telefon och gärna e-post så vi kan på ett enkelt sätt nå dig för aktuell information.

Årsmötet har beslutat att medlemsavgiften för år 2015 är 170 kr. för en familj och 90 kr. för enskild.