FÖRSTASIDAN
PÅ GÅNG
FÖRENINGEN
LOKALEN
BENGTSHEDEN
MÖTESPLATS
KONTAKT
BENGTSHEDEN
Byns historia
Gamla affärn
Fäbodvandringar
Fotoutställning
Hänt i byn
Kartor
Bengtshedens historia


"Genom åren har Bengtsheden i likhet med samhället i övrigt genomgått stora förändringar. Tidigare var här en utpräglad jordbruksbygd där varje enskild familj till stor del tvingades leva på den avkastning som den egna gården gav. När de första bosättarna kom till Bengtsheden är obekant. 1539 fanns här emellertid fem gårdar som bedrev jordbruk.

1571 hade antalet utökats till åtta, därav troligen Janols som den första i Bengtshedsåkern. Enligt skattelängd över Älvsborgs lösen för samma år fanns sammanlagt på dessa gårdar 7 hästar, 108 nötkreatur, 128 getter, 43 får samt 18 svin. Det stora antalet kor verkar imponerande. Deras mjölkproduktion var emellertid låg, 15 - 20 gånger mindre än vad dagens kor producerar. I takt med invånarantalet, ökade även antalet kreatur. Enligt ett sockenstämmoprotokoll från 1856 fanns då 56 hästar, 162 kor varav 56 kalvar, 532 får och 426 getter.

Under 1800-talet skedde två större utflyttningar av gårdar. Vid den första 1805 flyttades Barkars, Göras, Smeds, Bävers, Christophers, Snickars, Gubbs, Kungs och Spiks gårdarna från Bengtshedsbyn till Hillersboda. 10 år senare följdes de av Erikpers och Olers och avslutades under 1830-talet med Jonspärs och Larsinius. Den andra stora utflyttningen, huvudsakligen till Sundänget och Liljansnäs kom i samband med laga skifte 1858 - 1860.

Utvandringen är en annan faktor som påverkat invånarantalet i byn. Åren 1868 -1929 lämnade 129 personer Bengtsheden för det stora landet i väst. Toppåren 1868 - 70 flyttade 36 st. 1946, året efter andra världskrigets slut, då jordbruket fortfarande var huvudnäringen i byn hade antalet hästar minskat till 33 medan mjölkkornas antal ökat till 161. Den brukade åkerarealen uppgick då till 186 ha.

I takt med jordbrukets avveckling som påbörjades under 1950-talet, har stora åkerarealer återplanterats eller igenbuskats med skog. Vid årsskiftet 1991 - 92 drevs mjölkproduktion på tre gårdar. Antalet kor hade då minskat till 39, vidare fanns 62 kalvar, 22 får, 2 grisar samt 20-talet rid- och travhästar. Bengtsheden är en av Svärdsjös större byar. Som framgår av rubrikerna på den efterföljande gårdsbeskrivningen har varje bydel sitt eget namn.

Vid årsskiftet 1991 - 92 hade Bengtsheden 263 innevånare."

Citat ur "Gårdarna i Bengtsheden" från Boken om Vår By, 1992.